luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11494 ha
Intravilan: 670 ha
Extravilan: 10824 ha
Populatie: 7608
Gospodarii: 3210
Nr. locuinte: 3300
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Orbeasca de Sus, Orbeasca de Jos, Lăceni
Asezarea geografica:
Comuna este situată în partea sudică a judeţului Teleorman, zona centrală a Câmpiei Române
La nord de Alexandria, pe DJ 504 Alexandria-Piteşti, la 100 km de Piteşti şi 20 km de Alexandria
Satele componente ale comunei Orbeasca sunt aşezate în  zona centrală a Câmpiei Române, în subdiviziunea Gavanu-Burdea, pe valea Râului Teleorman, având coordonatele geografice 44°8'0'' latitudine nordică şi 25°19'0'' longitudine estică
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Comerţ
Prestări de servicii
Obiective turistice:
Ruinele Conacului Iorgu Angelescu - Orbeasca de Sus
Conacul Rainer - Lăceni
Cetate - secolul al IV- lea
Evenimente locale:
Târg săptămânal organizat în fiecare sâmbătă
Bâlciul anual organizat în fiecare an de Sfânta Maria - 15 august
Ziua comunei organizată în data de 15 august
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă excedentară
Aşezare pe DJ 504 Alexandria-Piteşti, la 18 km de reşedinţa de judeţ, oraşul Alexandria
Proiecte de investitii:
Sistem centralizat de alimentare cu apă
Sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare
Modernizare (asfaltare) străzi de interes local
Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale
Reabilitare local cămin cultural Orbeasca de Jos şi Lăceni
Implementarea proiectului privind "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu